hydroxychloroquine hair growth hydroxychloroquine 25 mg hydroxychlor taking hydroxychloroquine for lupus can hydroxychloroquine help osteoarthritis hydroxychloroquine and amoxicillin

Obavezno osiguranje bespilotnih vazduhoplova na 4 rate

U cilju stvaranja što boljih uslova rada sa bespilotnim vazduhoplovima Kompanija Dunav osiguranje je za članove NKBPL omogućila plaćanje premije za obavezno osiguranje vlasnika/korisnika bespilotnog vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima na rate.

Plaćanje premije do maksimalno četiri jednake mesečne rate za naše članove omogućeno je kako sledi:

–          I rata sa porezom plaća se prilikom ugovaranja, pre preuzimanja polise osiguranja

–          II, III i IV rata dospevaju svakog narednog meseca (poslednja rata dospeva najkasnije tri meseca od datuma početka osiguranja)

Prilikom ugovaranja obaveznog osiguranja vlasnika/korisnika bespilotnog vazduhoplova potrebno je da član NKBPL dostavi potvrdu o članstvu kako bi mu bilo odobreno plaćanje na rate.

Za detalje obratite se NKBPL, 011/407 42 75; 069 10 80 094; e-mail: klasterbeslet@gmail.com

ili

Kompanija Dunav osiguranje, 011/2622-364, 011/26-47-306, 011/2651-609,

e-mail: vazduhoploviplovniobjekti@dunav.com