Obavezno osiguranje bespilotnih vazduhoplova na 4 rate

У циљу стварања што бољих услова рада са беспилотним ваздухопловима Компанија Дунав осигурање је за чланове НКБПЛ омогућила плаћање премије за обавезно осигурање власника/корисника беспилотног ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима на рате.

Плаћање премије до максимално четири једнаке месечне стопе за наше чланове омогућено је како следи:

– И рата са порезом плаћа се приликом уговарања, пре преузимања полисе осигурања

– ИИ, ИИИ и ИВ рата доспевају сваког наредног месеца (последња рата доспева најкасније три месеца од датума почетка осигурања)

Приликом уговарања обавезног осигурања власника/корисника беспилотног ваздухоплова потребно је да члан НКБПЛ достави потврду о чланству како би му било одобрено плаћање на рате.

За детаље се обратите НКБПЛ, 011/407 42 75; 069 10 80 094; е-маил: кластербеслет@гмаил.цом

или

Компанија Дунав осигурање, 011/2622-364, 011/26-47-306, 011/2651-609,

е-маил: ваздухопловипловниобјекти@дунав.цом