Категорија: Uncategorized

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

У периоду од недеље 10.10.2021. године од 00:00 до петка 15.10.2021. године у 00:00, забрањено је да користи беспилотне ваздухоплове у ширем региону Београда који је овичен тачкама са следећим координатама: 45 ° 0’1 „Н 20 ° 7’39,57“ …

Vojna upotrba Dronova-daljinski upravljane ubice

Pravni aspekt korišćenja bespilotnih vazduhoplova uvod

Шта је беспилотни ваздухоплов? , Где и како беспилотни ваздухоплови могу да лете? , Ко су оператери беспилотних ваздухоплова? , Ко одобрава лет беспилотних ваздухоплова? , Ко одобрава коришћење беспилотних ваздухоплова за снимање? , Ко контролише употребу беспилотних …

Bespilotne letelice u borbi protiv COVID 19

Sistem BPL

Мастер рад

Мастер струковне студије студијског програма „Геодезија-Геотика“ Студент Владимир Вучанов  ОДБРАНА МАСТЕР РАДА НА ТЕМУ: АНАЛИЗА НОРМАТИВНОГ УРЕЂАЈА ПРИМЕНЕ БЕСПИЛОТНИХ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈСКИ СИСТЕМИ СА ПРЕДЛООЗИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  Водитељ из школе – Др Славољуб Томић, дипл. инж. геод. Ментор из привреде …

Vodite računa o visini letenja bespilotne letelice

Шта се дешава, кад се беспилотна летелица судари са крилом авиона

Promocija programa za obuku rukovaoca bespilotnim vazduhoplovom

Posetite nas na C nivou hale 2. Dođite i pokrenite letelicu sa instruktorom

Primer dobre prakse

Vreme dešavanja 29. 03. 2019. u 1030  Visina izvođenja letačke operacije 200m od tla Rukovaoc bespilotnog vazduhoplova dobija obaveštenje od Niške kontrole letenja da u njegovoj blizini izvođenja letaške operacije leti vazduhoplov i da se prizemljuje na sportski …

Upozorenje za 06. April. 2019. godine

Zbog resetovanja na GPS satelitima preporučuje se DODATNI OPREZ pri rukovanju bespilotnim vazduhoplovima u GPS modu. Preporuka NKBPL je da se osvezi softver na vazduhoplovima i kontolnim stanicama. Nemojte izvoditi letačke operacije ukoliko niste sigurni da vaš vazduhoplov …

Obavezno osiguranje bespilotnih vazduhoplova na 4 rate

У циљу стварања што бољих услова рада са беспилотним ваздухопловима Компанија Дунав осигурање је за чланове НКБПЛ омогућила плаћање премије за обавезно осигурање власника/корисника беспилотног ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима на рате. Плаћање премије до …