O klasteru

Nacionalni klaster bespilotnih letelica i bliskih sektora (National unmaned aircrafts vehicles – UAV) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja održivog razvoja i korišćenja bespilotnih letelica u Srbiji i inostranstvu.

Klaster predstavlja grupu privatnih i javnih subjekata, koji dele zajedničke ciljeve, kapacitete, znanja i resurse, i definišu planove i programe aktivnosti radi njihovog ostvarivanja.

Klaster ima sledeće ciljeve:

  • Aktivno učešće u uspostavljanju nacionalnog sistema i unapređenju pravne regulative, sa ciljem stvaranja optimalnih uslova za razvoj industrije bespilotnih letelica i rad proizvođača i letača,
  • Unapređivanje održivog razvoja i upravljanja bespilotnim letelicama u skladu sa međunarodnim standardima
  • Razvijanje i primena modernih naučnih dostignuća u avio tehnici, modelarstvu i zaštiti životne sredine
  • Stvaranje mreže subjekata zainteresovanih za bespilotne letilice (subjekti privrednog, javnog i civilnog sektora).
  • Edukovanje o pravilnoj upotrebi bespilotnih letilica
  • Ostvarivanje međunarodne saradnje

Kako bi ostvario postavljenje ciljeve, Klaster:

  • Obezbeđuje neophodnu saradnju, komunikaciju, infrastrukturu, sistem informisanja i marketinško – promotivne aktivnosti.
  • Organizuje stručne skupove, seminare, kampove i druge oblike edukacije.
  • Objavljuje knjige, naučne radove i druge publikacije.
  • Organizuje servisne aktivnosti za članove.

Članovi i partneri Klastera su dokazani profesionalci iz različitih oblasti – konstruktori bespilotnih letelica, proizvođali, letači, modelari, snimatelji, arhitekte, projektanti puteva, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, ekologije i elektroprivrede.

Aktivno učešće u radu Klastera i pružanju podrške aktivnostima Klastera, proizvođača i letača bespilotnih letelica imaju i profesionalci iz oblasti upravljanja projektima, marketinga, informacionih tehnologija, ekonomije i prava.

Član Klastera može biti svako pravno lice ili preduzetnik, koji prihvata ciljeve i Statut Klastera. Članstvo je dobrovoljno.

Ako želite ovde možete preuzeti statut klastera

Svi zainteresovani za priključivanje Klasteru, mogu da se prijave putem mejla