Obavezno osiguranje bespilotnih vazduhoplova na 4 rate

U cilju stvaranja što boljih uslova rada sa bespilotnim vazduhoplovima Kompanija Dunav osiguranje je za članove NKBPL omogućila plaćanje premije za obavezno osiguranje vlasnika/korisnika bespilotnog vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima na rate.

Plaćanje premije do maksimalno četiri jednake mesečne rate za naše članove omogućeno je kako sledi:

–          I rata sa porezom plaća se prilikom ugovaranja, pre preuzimanja polise osiguranja

–          II, III i IV rata dospevaju svakog narednog meseca (poslednja rata dospeva najkasnije tri meseca od datuma početka osiguranja)

Prilikom ugovaranja obaveznog osiguranja vlasnika/korisnika bespilotnog vazduhoplova potrebno je da član NKBPL dostavi potvrdu o članstvu kako bi mu bilo odobreno plaćanje na rate.

Za detalje obratite se NKBPL, 011/407 42 75; 069 10 80 094; e-mail: klasterbeslet@gmail.com

ili

Kompanija Dunav osiguranje, 011/2622-364, 011/26-47-306, 011/2651-609,

e-mail: vazduhoploviplovniobjekti@dunav.com

 

IMA LI KONTROLE???

 

Ko kontroliše upotrebu bespilotnih vazduhoplova

NASTAVAK SERIJALA: Ko odobrava korišćenje bespilotnih vazduhoplova za snimanja?

Ko odobrava let bespilotnih vazduhoplova?

Četvrti deo „Ko su operateri bespilotnih vazduhoplova?“

„Gde i kako bespilotni vazduhoplovi mogu da lete?“ treći deo serijala

Drugi deo serijala

Šta je bespilotni vazduhoplov?

Pravni aspekt korišćenja bespilotnih vazduhoplova uvod

Bespilotne letelice u borbi protiv COVID 19

Sistem BPL

Мастер рад

Мастер струковне студије студијског програма
„Геодезија-Геотика“

Студент Владимир Вучанов

 ОДБРАНА МАСТЕР РАДА НА ТЕМУ:
АНАЛИЗА НОРМАТИВНОГ УРЕЂАЈА ПРИМЕНЕ БЕСПИЛОТНИХ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈСКИ СИСТЕМИ СА ПРЕДЛООЗИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
Водитељ из школе – Др Славољуб Томић, дипл. инж. геод. Ментор из привреде – Југослав Беђин, дипл. инж. геод.
Београд, 04.10.2019. годишње

Мастер рад

Одбрана мастер рада

 

Vodite računa o visini letenja bespilotne letelice

Шта се дешава, кад се беспилотна летелица судари са крилом авиона